Ako ti môžeme pomôcť?

13f – Stránka s lekciami

Možnosti nastavenia lekcií nájdeš v hlavnom menu na karte “Nastavenia” -> “Stránka s lekciami”.

Tu môžeš upraviť (povoliť/ nepovoliť) nasledovné nastavenia týkajúce sa lekcií:

  • Zobraziť okno s lekciami na pravej strane (po vstupe do produktu sa budú lekcie zobrazovať na pravej strane)
  • Zobraziť obálky lekcií v okne (po vstupe do produktu sa budú lekcie zobrazovať spolu s obálkami)
  • Zobraziť názov entity v zozname (v prehľade produktu budú zobrazené názvy entít lekcia/ kvíz) – Vďaka tejto funkcii môžeš skryť pojmy “modul” a “lekcia”, ak ich tu nechceš používať.
  • Zobraziť číslo entity (v prehľade produktu budú zobrazené čísla/ poradie entít napr. 1. lekcia, 2. lekcia) – Vďaka tejto funkcii môžeš zobraziť alebo skryť počet lekcií. Ak priraďuješ vlastné čísla, môžeš ich skryť. Ak chceš, aby Mentortools čísloval automaticky, môžeš túto funkciu aktivovať.
  • Zobraziť navigáciu na pravej strane

 

Bol tento článok užitočný?
0 out Of 5 Stars
5 Sterne 0%
4 Sterne 0%
3 Sterne 0%
2 Sterne 0%
1 Sterne 0%
How can we improve?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Artikelübersicht

Kontakt na podporu: