Ako ti môžeme pomôcť?

8 – Procesy opt-inov

Takzvaný „proces opt-in“ je nastavenie, v ktorom určíš, čo bude nasledovať, keď používateľ vykoná nejakú akciu na tvojej pristávacej stránke – napr. keď vyplní formulár. Opt-in pochádza z anglického „to opt in“, čo znamená prihlásiť sa alebo zaregistrovať sa.

 

Toto slovo sa etablovalo ako pojem v online marketingu. Systému povieš, ktorý e-mail má byť odoslaný po registrácii, či ide o single opt-in alebo double opt-in v súlade s ochranou údajov (verifikácia mailovej adresy), a na ktoré stránky je používateľ presmerovaný po registrácii.

 

Procesom opt-in môžeš, napríklad, prepojiť Opt-in pristávaciu stránku s Už len jeden krok stránkouĎakovnou stránkou (alebo s inými pristávacími stránkami). Tento Opt-in proces potom už len pripojíš na akúkoľvek prvú pristávaciu stránku (napr. ponuka e-knižky a prihlasovací formulár).

 

Každý používateľ Mentortools má vo svojom systéme automaticky nastavený štandardný proces opt-in. Vytvoriť môžeš ľubovoľný počet opt- in procesov a potom ich prepojiť s pristávacími stránkami.

 

Procesy opt-in nájdeš ako položku ponuky na karte Marketing – Opt-in procesy.

 

Kedykoľvek môžeš pridať nové opt-in procesy v ľavej dolnej časti stránky kliknutím na “Pridať nový opt-in” alebo môžeš kliknúť na názov procesov opt-in v zozname, aby si ich otvoril/a a upravil/a.

Návod, ako vytvoriť proces opt-in 

 

Ak chceme vytvoriť proces opt-in, najprv si musíme vytvoriť potrebné pristávacie stránky (Ďakovná stránka alebo Predajná Stránka, Už len jeden krok stránka). Tie vytvoríme cez Marketing > Tvoje pristávacie stránky. 

Keď máme pristávacie stránky vytvorené, následne si môžeme vytvoriť proces opt-in, ktorý môžeme použiť v prípade potreby aj viackrát – jeden opt-in proces môžeš napojiť na rôzne prvé pristávacie stránky.


Tento proces predstavuje pomyselnú pomocnú cestičku (sled stránok), ktorú si raz vytvoríme, raz ju pomenujeme (podľa témy alebo podľa formy), ale môžeme ju viackrát použiť.

 

Pomôcka: Proces opt-in vytvorený podľa tém tvojich produktov (napr. anglický jazyk/ nemecký jazyk):

  1. Opt-in pristávacia stránka – Opt-in pristávacia stránka, na ktorej ponúkame napríklad e-knižku anglického/nemeckého jazyka zadarmo za vloženie mena a mailovej adresy do tzv. opt-in formulára. (Táto stránka nie je súčasťou opt-in procesu. Opt-in proces sa na túto stránku len napája.)
  2. Už len jeden krok stránka – na tejto stránke dáme zákazníkovi vedieť, že potrebuje verifikovať svoju mailovú adresu tak, že klikne na link v e-maili, ktorý mu práve prišiel do mailovej schránky (iba ak sme zapli double-optin)
  3. Ďakovná stránka alebo rovno Predajná stránka plateného produktu (vždy odkomunikované, že e-knižku alebo iný miniprodukt z Opt-in pristávacej stránky má poslané na mail)
  4. Proces Opt-in – pri každej Opt-in pristávacej stránke, ktorá sa týka napríklad len anglického jazyka, a potom len nemeckého jazyka, môžeme používať rovnakú Už len jeden krok stránku a taktiež rovnakú Ďakovnú stránku.
    Takto si jedenkrát vytvoríme Proces Opt-in, ktorý pomenujeme napr. Opt-in AJ/ Opt-in NJ (na anglickom máme napríklad predajnú stránku, ktorá promuje kurz angličtiny, na nemeckom opt-in procese si nastavíme predajnú stránku promujúcu nemecký jazyk). Takýto opt-in proces potom môžeme používať pri všetkých kurzoch anglického jazyka alebo nemeckého jazyka a nemusíme vytvárať stále nový proces Opt-in pre každú Opt-in pristávaciu stránku zvlášť. 

 

Pomôcka: Proces opt-in vytvorený podľa formátu leadmagnetu na Opt-in stránke (e-knižka/ minikurz):

  1. Opt-in pristávacia stránka – Opt-in pristávacia stránka, na ktorej ponúkame e-knižku alebo minikurz zadarmo za vloženie mena a mailovej adresy do tzv. opt-in formulára. (Táto stránka nie je súčasťou opt-in procesu. Opt-in proces sa na túto stránku len napája.)
  2. Už len jeden krok stránka – na tejto stránke dáme zákazníkovi vedieť, že potrebuje verifikovať svoju mailovú adresu tak, že klikne na link v e-maili, ktorý mu práve prišiel do mailovej schránky (iba ak sme zapli double-optin)
  3. Ďakovná stránka alebo rovno Predajná stránka plateného produktu (vždy odkomunikované, že e-knižku alebo iný miniprodukt z Opt-in pristávacej stránky má poslané na mail)
  4. Proces Opt-in – pri každej ponúkanej e-knižke môžeme používať rovnakú Už len jeden krok stránku a taktiež Ďakovnú stránku. A pri každom minikurze budeme mať napríklad rovnakú Už len jeden krok stránku, ale ďakovná stránka bude ďakovať za stiahnutie minikurzu, nie e-knižky. Takto si teda jedenkrát vytvoríme proces Opt-in na každý formát leadmagnetu, ktorý pomenujeme napr. Opt-in e-knižka alebo Opt-in minikurz. Tento proces potom môžeme používať pri všetkých ponúkaných e-knižkách/ minikurzoch a nemusíme vytvárať stále nový proces Opt-in. 

 

Bol tento článok užitočný?
5 out Of 5 Stars
5 Sterne 100%
4 Sterne 0%
3 Sterne 0%
2 Sterne 0%
1 Sterne 0%
How can we improve?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Artikelübersicht

Kontakt na podporu: