Ako ti môžeme pomôcť?

4d – Tvorba a zmena submodulu

Pri zložitejších a obsahovo náročnejších online produktoch je potrebné podrobnejšie členenie. Možnosť vytvorenia submodulov tak umožňuje vytvorenie lepšej štruktúry a kvalitnejšiu organizáciu obsahu.

Vytvorenie submodulu

V Mentortools si submodul vytvoríš veľmi jednoducho. Prejdi na konkrétny online produkt a na modul, v ktorom chceš submodul vytvoriť. Po kliknutí na modul sa ti zobrazia možnosti – prvky, ktoré môžeš do modulu pridať (lekcia, kvíz, submodul).

Tu vyplň názov submodulu (1.) a klikni na tlačítko “Pridať submodul(2.).

Vytvorený submodul sa potom v členskej sekcii zobrazuje takto:

Do vytvoreného submodulu môžeš následne pridať lekcie:

Náhľad zo strany zákazníka

V náhľade si môžeš prezrieť, ako sa štruktúra online produktu bude zobrazovať tvojim zákazníkom:

Úprava submodulu

Ak chceš upraviť názov submodulu, klikni priamo na daný submodul (1.) a zobrazia sa nastavenia, kde môžeš názov upraviť (2.). Po tom, čo názov upravíš, nastavenia ulož (3.).

 

Vymazanie submodulu

Ak chceš submodul vymazať, opäť klikni priamo na daný submodul (1.) a zobrazia sa nastavenia. V ľavom dolnom rohu uvidíš tlačítko “Vymazať” (2.). Klikni na toto tlačítko a potvrď vymazanie (3.). Daný submodul bude následne vymazaný.

POZOR! Ak vymažeš submodul, vymažeš aj všetky lekcie, ktoré sa v tomto submodule nachádzajú.

 

Prajeme ti veľa zábavy pri vytváraní tvojich online produktov! 🙂

 

Bol tento článok užitočný?
0 out Of 5 Stars
5 Sterne 0%
4 Sterne 0%
3 Sterne 0%
2 Sterne 0%
1 Sterne 0%
How can we improve?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Artikelübersicht

Kontakt na podporu: