Ako ti môžeme pomôcť?

14d – Kvíz z pohľadu zákazníka

Tvojmu zákazníkovi sa kvízové otázky a možností odpovedí zobrazujú takto:

V ľavom hornom rohu sa nachádza informácia o tom, koľko správnych odpovedí má tá-ktorá otázka. 

Po vybratí správnej odpovede musí zákazník kliknúť na tlačítko “Potvrdiť”.

 

Ak bola otázka zodpovedaná správne, vybraná odpoveď sa vysvieti na zeleno a napravo sa ukáže zelená fajočka

Na ďalšiu otázku prejde zákazník tak, že klikne na tlačítko “Ďalej”. 

 

Ak bola otázka zodpovedaná nesprávne, vybraná odpoveď sa vysvieti na červeno a napravo sa ukáže červený krížik. Správna odpoveď sa vysvieti na zeleno. 

 

Ukážka: otázka má viacero správnych odpovedí

 

Po ukončení kvízu sa zobrazí dosiahnuté skóreAk zákazník ukončil kvíz na potrebný počet percent (ty určuješ, koľko percent musí zákazník získať, aby bol test úspešný), zobrazí sa oznam, že kvíz bol úspešne zvládnutý. 

 

Ak zákazník nezískal potrebný počet percent, zobrazí sa oznam, že zákazník nedosiahol dostatočný počet správnych odpovedí. 

 

V oboch prípadoch si môže zákazník kvíz zopakovať. Ak nezískal potrebný počet správnych odpovedí, môže to napraviť. Ak získal potrebný počet správnych odpovedí, môže si test zopakovať ešte raz, aby si vylepšil skóre.

 

Pod výsledkom kvízu sa nachádzajú všetky otázky so zákazníkovými odpoveďami a tiež správne odpovede.

Bol tento článok užitočný?
0 out Of 5 Stars
5 Sterne 0%
4 Sterne 0%
3 Sterne 0%
2 Sterne 0%
1 Sterne 0%
How can we improve?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Artikelübersicht

Kontakt na podporu: