Ako ti môžeme pomôcť?

4k – Odomykanie modulov a lekcií

Vo svojej členskej sekcii máš možnosť nastaviť, aby sa moduly a lekcie odomkli pre tvojich zákazníkov až po určitom čase (nastavenie prístupu – dni do odomknutia modulu/ lekcie).

Online produkt je pre zákazníka dostupný v deň objednávky/ kúpy alebo v deň spustenia, ak je nastavený dátum spustenia. Dátum spustenia môže byť aj v budúcnosti alebo v minulosti. Ak si zákazník zakúpi produkt pred dátumom spustenia, bude musieť počkať do tohto dátumu, aby získal prístup k online produktu.

Dátum spustenia online produktu nastavíš nasledovne:

  1. Klikni na názov produktu, aby sa zobrazili jeho nastavenia
  2. Prejdi na “Nastavenia platieb” → “Dátum spustenia
  3. Povoľ dátum spustenia (prepínač je vysvietený na modro)
  4. Vyber dátum a čas
  5. Nastavenia ulož

 

Moduly a lekcie môžu byť sprístupnené okamžite alebo neskôr. Ak je modul nastavený tak, aby bol sprístupnený neskôr, napr. o 7 dní, potom bude tento modul k dispozícii o 7 dní po sprístupnení online produktu, čo je buď v deň spustenia (ak je nastavený dátum spustenia) alebo v deň objednávky/ kúpy (ak nie je nastavený dátum spustenia).

 

Ak napríklad nastavíš dátum spustenia online produktu na 17. marca a prvý modul bude dostupný po 3 dňoch, znamená to, že prvý modul bude dostupný 20. marca. V tomto prípade je jedno, kedy si používateľ produkt objedná/ zakúpi. Ak si používateľ objedná/ zakúpi produkt po 20. marci, modul bude dostupný ihneď.

 

Ak nenastavíš dátum spustenia a používateľ si produkt objedná/ zakúpi, prvý modul bude dostupný presne 3 dni po objednaní/ zakúpení. Čas, od ktorého je modul dostupný, je rovnaký, ako pri objednaní/ zakúpení produktu. Takže, ak bol produkt objednaný/ zakúpený o 15:30, modul bude dostupný o 3 dni neskôr o 15:30.

 

Pri nastavovaní dátumu spustenia je možné nastaviť tiež čas. Ak nie je nastavený dátum spustenia, Mentortools použije čas objednávky.

 

Lekcie môžu byť taktiež sprístupnené neskôr. Lekcia je vždy k dispozícii po module. Čo to znamená? Počet dní do odomknutia lekcie znamená časové odomknutie po odomknutí modulu. Keď je lekcia dostupná „okamžite“, je dostupná v rovnakom čase ako modul. Ak je modul dostupný o 2 dni a lekcia o 3 dni, potom je lekcia dostupná za 2 + 3 = 5 dní od dátumu spustenia alebo dátumu objednávky/ zakúpenia produktu či registrácie zákazníka do tvojej členskej sekcie.

Nastavenie prístupu – nastavenie dní do odomknutia modulu/ lekcie

  1. Prejdi na konkrétny online produkt, v ktorom chceš nastaviť dni do odomknutia modulov/ lekcií
  2. Klikni na produkt tak, aby sa rozbalila štruktúra daného produktu
  3. V závislosti od toho, či chceš upraviť modul alebo lekciu, klikni na príslušný modul/ lekciu
  4. Následne sa otvoria nastavenia modulu/ lekcie – tu môžeš v časti “Nastavenia Prístupu” → “Dni do odomknutia” nastaviť požadovaný počet dní do odomknutia
  5.  Nastavenia následne ulož

nastavenie dní do odomknutia modulu

 

nastavenie dní do odomknutia lekcie

 

Po úprave všetkých modulov a lekcií môžeš nastavenia skontrolovať v prehľade produktov:

 

Prajeme ti veľa úspechov a zábavy!

– Tím Mentortools

 

 

Bol tento článok užitočný?
0 out Of 5 Stars
5 Sterne 0%
4 Sterne 0%
3 Sterne 0%
2 Sterne 0%
1 Sterne 0%
How can we improve?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Artikelübersicht

Kontakt na podporu: