Ako ti môžeme pomôcť?

6 – Pristávacie stránky

Pristávacie stránky sú stránky, ktoré používame na jeden konkrétny účel, napr. viac informácií ku kurzu, ponuka bezplatného kurzu za e-mailovú adresu, poďakovanie za kúpu kurzu alebo iné.

Pristávacie stránky možno použiť aj na svojom webe alebo tú možnosť majú aj niektoré e-mail marketingové softvéry. Mentortools poskytuje možnosť tvoriť základné pristávacie stránky, ktoré sú dobrým riešením hlavne pre biznis začiatočníkov.

Pristávacie stránky Mentortools nájdeš v hlavnom menu na karte Marketing. Tu môžeš vytvárať nové pristávacie stránky.

 

K dispozícii máš aj možnosť importovať hotové pristávacie stránky. Hotové pristávacie stránky si môžeš vybrať z ponuky na karte Marketing – Šablóny pristávacích stránok. 

 

Automaticky sa tak vytvoria pristávacie stránky v časti Marketing – Tvoje pristávacie stránky. 

K dispozícii máš nasledujúce typy pristávacích stránok:

Vytvoriť tak môžeš tieto typy pristávacích stránok. V prehľade môžeš s pristávacími stránkami vykonávať nasledujúce akcie:

Môžeš zmeniť poradie pristávacích stránok tak, že ľavým tlačidlom myši klikneš na 3 bodky vedľa stránky a následne ju chytíš a presunieš na požadované miesto. Zmena poradia nemá vplyv na používateľov. Funkcia je určená len pre teba, aby si mohol/a vedľa seba ukladať súvisiace pristávacie stránky.

 

 

Pristávaciu stránku môžeš upravovať. Môžeš ju duplikovať (vytvoriť kópiu). Kliknutím na tlačidlo “Otvoriť” ju otvoríš v novom okne. Rovnaká funkcia je k dispozícii aj po kliknutí na odkaz úplne vpravo.

 

 

Keď vytváraš novú pristávaciu stránku, najprv si vyber, aký typ pristávacej stránky chceš vytvoriť.

 

Po uložení nie je možné tieto nastavenia zmeniť. Pristávaciu stránku však môžeš kedykoľvek odstrániť a vytvoriť novú.

Takto získaš prehľad pristávacích stránok Mentortools. Prezri si podrobnosti o každej pristávacej stránke, aby si pochopil/a, aký typ pristávacej stránky potrebuješ pre konkrétny cieľ a ako pristávacie stránky prispôsobiť.

Príjemnú zábavu a veľa úspechov!

Bol tento článok užitočný?
1.5 out Of 5 Stars
5 Sterne 0%
4 Sterne 0%
3 Sterne 0%
2 Sterne 0%
1 Sterne 100%
How can we improve?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Artikelübersicht

Kontakt na podporu: